Auteurs

Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek heeft tot doel als brug te functioneren tussen theorie en praktijk in het brede domein van de orthopedagogiek, onderwijs, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Het gaat nadrukkelijk niet om puur theoretische, wetenschappelijke of historische perspectieven. Deze dienen altijd in relatie te staan tot het hier en nu in de praktijk. Thema’s kunnen zich bijvoorbeeld richten op passend onderwijs, jeugdzorg, effectiviteit van interventies, of diagnostiek.

Lijkt u het interessant om een bijdrage te leveren? Download dan hier de auteursinstructies (pdf)

Bekijk hier de nieuwste handleiding voor verwijzingen volgens APA.

Als u een bijdrage wilt leveren aan het tijdschrift, stuur dan uw manuscript per e-mail aan: e.vanamstel@instondo.nl, t.a.v. Eveline van Amstel. 

Uw manuscript wordt ter beoordeling voorgelegd aan de redactieleden. Wij streven ernaar om u binnen een maand te laten weten of we uw bijdrage willen plaatsen. Bij de beoordeling wordt expliciet gekeken naar volgende criteria:

Onderwerp: Is het onderwerp relevant voor het tijdschrift
Opbouw: Is het artikel helder, to the point en volledig
Inhoud: Is het artikel voldoende onderbouwd en voorzien van achtergrondinformatie
Schrijfstijl: Is het artikel leesbaar geschreven

Toezenden van recent verschenen boeken (ter recensie) kunt u toesturen naar onderstaand adres: 
Tijdschrift voor Orthopedagogiek
t.a.v. Binnengekomen boeken
Binnen Kalkhaven 263
3311 JC Dordrecht

De toegezonden boeken zullen (indien interessant voor de doelgroep) worden vermeld in de rubriek ‘Binnengekomen boeken’ met algemene gegevens van de inhoud. Tevens zal in sommige gevallen een relatie verzocht worden een ‘Boekbespreking’ te verzorgen.

In het Tijdschrift voor Orthopedagogiek, in de nieuwsbrieven en op de site is ook ruimte voor het plaatsen van advertenties omtrent producten, personeelswerving of berichten voor onze lezers over publicaties e.d. Deze kunnen worden verstuurd naar sales@instondo.nl t.a.v. Manon Kok. Klik hier voor meer informatie.