Veel gestelde vragen (en antwoorden):

1)     Wat is Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO)?
2)     Wie is de uitgever van TvO?
3)     Hoeveel keer verschijnt TvO?
4)     Wie is de hoofdredacteur van TvO?
5)     Wat kost een abonnement op TvO?
6)     Hoe kan ik me abonneren op TvO?
7)     Hoe zit het met de BTW?
8)     Hoe lang is de looptijd van een abonnement?
9)     Wat is een actie-abonnement en wat zijn de voorwaarden?
10)   Contact?

 1)     Wat is Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO)?
TvO is de afkorting van Tijdschrift voor Orthopedagogiek, vakblad voor professionals binnen het domein van de orthopedagogiek, onderwijs, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

2)     Wie is de uitgever van TvO?
TVO wordt uitgegeven door Instituut Onderwijsondersteuning, Instondo, Binnen Kalkhaven 263 in Dordrecht. Uitgever is Marcel Mathijssen.

3)     Hoeveel keer verschijnt TvO?
TvO verschijnt maandelijks of als tweemaandelijks dubbelnummer.
Vanaf september 2018 zal TvO verschijnen in een nieuw formaat, een nieuwe vormgeving en met meer aandacht voor de toegankelijkheid en leesbaarheid. Vanaf 2019 kan hierdoor het aantal nummers dat jaarlijks verschijnt afwijken van wat hierboven genoemd staat.

4)     Wie is de hoofdredacteur van TvO?
De hoofdredacteur is Mieke Ketelaars.

5)     Wat kost een abonnement TvO?
Abonnementsprijs voor zowel Nederland als Vlaanderen: €119 per jaar. Prijs voor een student abonnement: €85 per jaar. Van deze prijs kunnen studenten blijven profiteren tot maximaal twee jaar na hun afstuderen. Voor instituten, instellingen en scholen is een collectief abonnement mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de uitgever.

6)     Hoe kan ik een lidmaatschap nemen op TvO?
Het gemakkelijkst via de site: http://www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl/abonnement/

7)  Hoe zit het met de BTW?
De abonneeprijzen zijn inclusief 6% BTW. 

8)  Hoe lang is de looptijd van een abonnement?
Een lidmaatschap op TvO ga je aan voor minimaal één jaar. Wil je het daarna stopzetten, dan moet je uiterlijk twee maanden voor de afloop ervan schriftelijk opzeggen. Dat mag ook per e-mail aan: administratie@instondo.nl.

9)  Wat is een actie- of proeflidmaatschap en wat zijn de voorwaarden?
Bij een actie- of proeflidmaatschap heb je de gelegenheid om een aantal nummers te ontvangen en te kunnen beoordelen. Indien je hierna geen verder lidmaatschap op prijs stelt, dan willen we dat graag uiterlijk twee weken na ontvangst van het laatste nummer binnen het actie- of proeflidmaatschap horen. Dat kan schriftelijk of per e-mail aan: administratie@instondo.nl. Een actie- of proeflidmaatschap kan maar eenmaal worden afgesloten.

10)  Contact?
Heb je nog een vraag of opmerking? Stuur dan even een e-mail naar: info@instondo.nl en je ontvangt snel een antwoord.