Verwacht

Verwachte onderwerpen in het februarinummer 2019, nummer 1:

  • - De rol van robots bij fysieke beperking kinderen
  • - Stigmatisering op school
  • - Seksualiteit en verstandelijke beperking
  • - Schematherapie bij externaliserende problematiek
  • - Cultuursensitief werken