Verwacht

Verwachte onderwerpen in het juninummer, nummer 3:

  • - Zelfbeschadigend gedrag
  • - Werkgerelateerde stressbeleving bij jeugdzorgwerkers
  • - Radicalisering als opvoedvraagstuk
  • - Passend onderwijs: transfer-trajectklas in het VO
  • - Minder kinderen gepest op ervaren Kanjerscholen
  • - Transitiecoach LVB