Verwacht

Verwachte onderwerpen in het septembernummer, nummer 4:

Slaapproblemen in relatie tot gedrag en cognitie
Slaapproblemen zijn veelvoorkomend en vormen voor ouders vaak grote problemen. Het is echter van belang om oog te hebben voor individuele verschillen.

Een gebrek aan affectieve empathie bij gedragsstoornissen:van waarde bij differentiaaldiagnostiek?
In de DSM-5 wordt de specificatie beperkte prosociale emoties toegekend aan jeugdigen met een gedragsstoornis en empathische problemen. De vraag is echter of beperkte prosociale emoties in de praktijk kunnen worden vastgesteld.

Het nut van een narratieve benadering bij risicojongeren
Een narratieve, levensverhalende benadering kan van betekenis zijn voor professionals die vanuit een forensische hulpverleningscontext met risicojongeren werken. Dit artikel bespreekt op welke wijze dit kan worden vormgegeven.

Behandelbaarheid van jongeren met ernstige en langdurige gedragsproblemen
Ernstige gedragsproblemen worden vaak onderverdeeld op basis van de leeftijd waarop het gedrag is gestart. Hoewel deze onderverdeling voorspellend is voor behandeluitkomst, is een nuance nodig.