Nummer 2018 3&4

Themanummer: 'Verbinding, betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de (ecologische) pedagogiek' onder redactie van dhr. Prof. Dr. Hans Jansen.

Hans Jansen
Waar doen we het voor? Ecologische bespiegelingen

Karel J. Mulderij
Geesteswetenschappelijke pedagogiek en het ecologisch perspectief. Een overzicht

Jan de Bekker en Cees Grol
In gesprek met en over het werk van Gadamer: E en zoektocht naar hetnemen van pedagogische verantwoordelijkheid vanuit ecologisch perspectief

Hans Jansen
Ecologische pedagogiek vanuit een paradigma III-perspectief

Maarten G. Spaander
Brief aan mijn kleinkind

Els Bos-de Groot en Tanja van der Vinne
Verbinding onderwijs en jeugdhulp. Een pleidooi voor een systemischcontextuele metavisie