In nummer 2017 06 kunt u onder meer lezen:

Peter van der Helm
Naar een gezamenlijke opvoedingsstrategie in de residentiële jeugdzorg.

Cathy van Tuijl
Gemengde groepen in speciaal (basis)onderwijs.

Jan Brandsma
Anton Johannes Schreuder (1867-1946), pionier van het speciale onderwijs. 

Verder onder andere: Retro Perspectief, Lees-v-aardig, Wee-k-lacht, Bij-brengen, Weetwinkel en binnengekomen boeken.