In nummer 2017 10 kunt u onder meer lezen:

Vechtscheidingen

Patricia Vuijk & Peter Prinzie
Redactie

Catrin Finkenauer e.a.
Kenmerken van vechtscheidende gezinnen: Een beschrijvend onderzoek naar ouders en kinderen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding

Raymond V. Gutterswijk e.a.
Scoping review naar indicatoren die conflictueuze scheidingen onderscheiden van 'normale verlopende' scheidingen

Monique Nelen e.a.
De kleur van SWPBS in Nederland

Trees Das & Anita Blonk
Positive Behavior Support (PBS) in de klas

Verder onder andere: Retro Perspectief, Lees-v-aardig, Wee-k-lacht, Bij-brengen, Weetwinkel en binnengekomen boeken.