In nummer 2017 07 & 08 kunt u onder meer lezen:

Diversiteit binnen hogescholen en universiteiten

Hans Jansen
Een populistische pedagogiek - het einde van alle ontwikkelingen? 

Isabel Hoving (geïnterviewd door Hans Jansen)
De praktijk van een Diversity Officer 

Marieke Slootman & Gloria Wekker
Over ‘Diversiteit is een werkwoord’. Resultaten en aanbevelingen van de Commissie Diversiteit, Universiteit van Amsterdam 

Rosalba Icaza & Rolando Vazquez
Intersectionality and Diversity Research in Higher Education 

Ana Cruz
A World in Special Need(s): Diversity and Social Justice 

Sander Bolier & Inez van der Scheer
Affect & Alterity at the University