In nummer 2017-03/04 kunt u onder meer lezen:

Karel J. Mulderij
Ecologische pedagogiek, I like it, what is it?

Hans Jansen
Kritisch pedagogische attentie

Willemien Brouwer & Bert Koelewijn
Als een school niet affectief is, zal ze nooit effectief kunnen worden

Willemien Brouwer & Bert Koelewijn - redactie: Karel J. Mulderij
Ad van Gennep, pedagogisch activist avant la lettre

Els Siebers-Douma & Mariska Noordhoek
Opvoeden is samen doen

Josien Koster & Karl Smits
De verdwenen pedagogiek

Katja Verhagen-Schuijffel
In de toekomst geen school meer

Verder onder andere: Retro Perspectief, Lees-v-aardig, Wee-k-lacht, Bij-brengen, Weerwinkel en binnengekomen boeken.