In nummer 2017 02 kunt u onder meer lezen:

Philip Veerman
Beschermende Opvang van buitenlandse minderjarige slachtoffers mensenhandel

Annemiek Broersen & Geke Klapwijk
Sociale veiligheid vanuit de positioneringstheorie

Dian Fluit, Elke Struyf & Cok Bakker
Co-Teachers als Spil van Verandering bij Passend Onderwijs

 
Verder onder andere: Retro Perspectief, Lees-v-aardig, Wee-k-lacht, Bij-brengen, Weetwinkel en binnengekomen boeken.