Nummer 2016 02

 In nummer 2016 02 kunt u onder meer lezen:

  • Jacqueline van Tuyll van Serooskerken e.a.: Resultaat Gericht Behandelen van Jongeren met een Lichte Verstandelijke Beperking 

  • Lieke van Domburgh e.a.: Hoe bruikbaar zijn Routine Outcome Monitoring (ROM)- data van de Landelijke Jeugdzorgplus monitor? 

  • Nelleke Bakker: ‘Wel LOM, maar niet dom’ 

  • Annemie van Roij: Passend Onderwijs, ondersteuning van professionals of enkel allocatie van de budgetfinanciering? 

 

En verder: Retro Perspectief, Lees-v-aardig, Wee-k-lacht, Bij-brengen, Weerwinkel en binnengekomen boeken.