In nummer 2016 07/08 kunt u onder meer lezen:

  • Hans Jansen: inleiding - De geschiedenis van de opleidingen Ecologische Pedagogiek 
  • Hans Jansen: Pedagogische agency
  • Lotty Eldering: Opvoeding en leefsituatie van allochtone jeugdigen.
  • Richard Kahn: A Movement for Ecopedagogy: Some Thoughts on the Work Today
  • Marcel van Herpen: Het leven als uitgangspunt en het kind als perspectief
  • Cees Grol, Karel J. Mulderij & Heleen Schoenmakers: Ecologische pedagogiek: pedagogiek van het goede kinderleven
  • Bart Brinkkemper & Vincent Pieterse: Ecologische pedagogiek: een inspirerend praktijkvoorbeeld

En verder: Retro Perspectief, Lees-v-aardig, Wee-k-lacht, Bij-brengen, Weerwinkel en binnengekomen boeken.