In nummer 2016 05 kunt u onder meer lezen:

  • Ruben Fukkink e.a.: Hoe verder met de voor- en vroegschoolse educatie?
  • Anne Arntz e.a.: Lees- en spellingsontwikkeling tijdens dyslexiebehandeling 
  • Katia Koster en Flore van Assèche: Community Building, te allen tijde een werkwoord
  • Ineke van der Heide: Een en al aandacht 

 

En verder: Retro Perspectief, Lees-v-aardig, Wee-k-lacht, Bij-brengen, Weerwinkel en binnengekomen boeken.