Nummer 2015 10

 In nummer 2015 10 kunt u onder meer lezen:

Susan Koevoets e.a. - Gedragsproblemen bij Kinderen en Adolescenten met Celebrale Parese

Evelyn Heynen e.a. - Nieuwe inzichten in de omgang met jongeren binnen een open groep van een jeugdzorgplus instelling

Joop Smits - Hoe speciaal is het speciaal basisonderwijs?

José Wichers-Bots & Trees Das - (Passend) Onderwijs: Een ander perspectief: Moeilijke Onderwijs Situaties