In nummer 2015-05 kunt u onder meer lezen:

Neely Anne de Ronde-Davidse - Hoe en in welke mate beïnvloeden executieve functies de vroege lees- en rekenontwikkeling? 

Anja Holwerda & Sandra Brouwer - Jongeren met een lichte verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis: beperkt aan het werk?! 

Elske de Jong & Carry Renders - Het belang van opvoeders in de preventie van overgewicht bij kinderen 

Agenda

Retro Perspectief

Lees-v-aardig

Wee-k-lacht

Bij-brengen

Weetwinkel