Nummer 2018-11&12 

Van papier naar praktijk? Handelen bij vermoedens van kindermishandeling
Annemieke Konijnendijk

‘De inspectie is geen boeman’. Interview met Frank van Leerdam
Winnifred Jelier

Een gat tussen wetenschap en praktijk. Een explorerend onderzoek naar de wijze waarop behandelingen in de residentiële zorg worden vormgegeven
Hilde Tempel & Charlotte Vissenberg

Meer dan registreren! Preventie van schoolverzuim en thuiszittende leerlingevanuit de SWPBS-aanpak
José Wichers – Bots & Trees Das

Videofeedback om de kwaliteit van interventies te verhogen. Leerzaam voor de hele organisatie
Leonieke Boendermaker & Marinus Spreen

De kwaliteit van online opvoedinformatie en de rol van de praktijkprofessional. Informatierecepten en afstemmingsgesprekken met gevalideerde inhoud
Christa Nieuwboer & Petra Veninga

Hoop een huis geven. Vervolgonderzoek naar gezinshuizen als alternatief voor de gesloten jeugdzorg
Esther Kooymans, Anna Dekker & Peer van der Helm

Verder onder andere: In ander nieuws, column Hersenkrakers, Tegenspraak, column In zicht en boekbespreking.