Nummer 2018-5

Margriet Heim e.a.
Met COCP in de klas doen alle kinderen mee

Ton Gofers e.a.
Effectiviteit van dagbehandeling bij mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek

Maartje van der Zandt e.a.
Vooruitgang in lezen en spellen bij kinderen met dyslexie tijdens behandeling met Fonoco