Nieuwsupdate februari 2019

In deze nieuwsupdate kunt u het interview lezen van Levi van Dam. Daarnaast delen wij graag het actuele nieuws met u. Wilt u in de toekomst ook de nieuwsupdate van TvO ontvangen? Klik hier en schrijf u dan gelijk in!

ReneSchotanus TVO 05 vierkant

   

'Pak de kansen die e-health voor je organisatie biedt, zegt Levi van Dam van innovatiewerkplaats Garage2020 en bedenker van de JIM-aanpak. ‘Nu leiden we jeugdhulpverleners op die hun mobiel uitzetten zodra ze op hun werk komen. Doodzonde.'

Klik hier voor het interview in PDF

 

Actueel 

Hulp aan kwetsbare jongvolwassenen sluit nog te weinig aan
Gemeenten, scholen, zorginstanties en werkgevers gaan nog steeds te weinig uit van de hulp die kwetsbare jongvolwassenen daadwerkelijk nodig hebben. Dat blijkt onder meer uit interviews met 31 jongvolwassenen die afkomstig zijn van het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of de Entree opleidingen. Deze groep heeft geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

‘Ze verwoorden het bij de gemeenten altijd heel moeilijk, dan weet ik niet wat ik moet doen’, zegt Selin in een van die interviews. ‘Mijn begeleider nemen ze wel serieus, dus die gaat altijd mee’, zegt Mark in een ander interview. Toezicht Sociaal Domein heeft een animatie gemaakt op basis van citaten van de geïnterviewde jongvolwassenen. Deze kwetsbare jongvolwassenen zeggen vaak het gevoel te hebben dat ze niet serieus worden genomen. Terwijl ze zo graag als volwaardige personen worden gezien. Ook zijn er maar weinig ondersteuners die echt moeite voor hen willen doen en langere tijd met hen verbonden blijven. Het gevolg is dat een deel van de doelgroep zich afsluit voor hulp, waar ze die wel hard nodig hebben.
Ondanks dat veel vacatures open staan en de arbeidsmarkt verder aantrekt, profiteert de onderzochte groep daar maar beperkt van. Over de afgelopen vier jaar zit gemiddeld een op de drie langere tijd zonder werk of uitkering nadat zij van school zijn gekomen. Voor de groep is het tevens moeilijk om werk te behouden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de jongvolwassenen die op 1 oktober 2015 werkten, maar 54 procent twee jaar later nog aan het werk was. Zie CBS: Update door- en uitstroomcijfers participatie zonder startkwalificatie 2019.
De animatie en CBS cijfers over de participatie van de doelgroep vormen het tweede deel van het onderzoek van Toezicht Sociaal Domein naar deze groep. Het eerste deel is in april 2018 uitgebracht. Daarin is op een rij gezet wat deze jongeren kwetsbaar maakt, met welke wetten en regels zij te maken hebben rond participatie en hoe jongvolwassenen participeren zodra zij het onderwijs verlaten. In het derde deel wordt onderzocht wat scholen en gemeenten samen met lokale instanties doen om de participatie van deze groep te verbeteren. De uitkomsten hiervan worden naar verwachting in april 2019 gepubliceerd.
Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (en link naar animatie) 

Chronische stress op jonge leeftijd is ongezond
Chronische stress op kinderleeftijd kan op latere leeftijd leiden tot gezondheidsklachten zoals depressie, longziekten, hart- en vaatziekten en overgewicht. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de Universiteit Maastricht.

'Early life stress' of chronische stress tijdens het opgroeien kan schade veroorzaken aan hersenen en andere organen. Op volwassen leeftijd geeft het een verhoogde kans op psychische en lichamelijke ziekten en ongezond gedrag. Het gebruik van digitale en sociale media is een ontwikkeling die kan bijdragen aan langdurige stress. Kinderen staan voor meer keuzen en voelen onderlinge competitiedrang en de drang om zich te profileren. Daarnaast hebben kinderen last van prestatiedruk.
Stress hoort bij het leven en kan positief zijn. Kinderen moeten dan ook niet tegen alle vormen van stress worden beschermd, aldus de onderzoekers. Zij hebben uitdagingen nodig om zich te ontwikkelen. Een veilige gehechtheidsrelatie tussen kind, ouders en andere volwassenen kan voorkomen dat stress uitmondt in chronische stress.
Caroline Vink, beleidsadviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut: 'Het NCJ-onderzoek biedt inzichten waar professionals rekening mee moeten houden. Stress is niet slecht, maar een onmisbare factor om je gezond te kunnen ontwikkelen. Een veilige en zorgzame omgeving biedt meestal voldoende tegenwicht aan chronische stress.'
Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Plan op komst tegen suïcides in JeugdzorgPlus
De jeugdsector werkt aan een actieplan om het aantal suïcides  terug te dringen in de gesloten jeugdhulp, de JeugdzorgPlus. Het plan verschijnt in maart, schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Het actieplan 'Transformatie gesloten jeugdhulp' is gericht op het verminderen van het aantal gesloten plaatsingen, het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen en van overplaatsingen, en het bieden van een vervolgplek zonder wachttijd. Ook moet het plan op korte termijn een aanpak bieden om suïcidepogingen te voorkomen. Betrokken bij het plan zijn onder meer Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en gemeenten.
Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut, benadrukt het belang van het pedagogisch klimaat in de JeugdzorgPlus. 'Ieder kind heeft recht op een goed pedagogisch leefklimaat: een liefdevolle, stabiele en zorgzame omgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen. In de JeugdzorgPlus ligt de nadruk op beheersing en, in het verlengde daarvan, op repressie. Dat gaat ten koste van het pedagogische leefklimaat.' Een goed pedagogisch leefklimaat kan volgens Van de Maat bijdragen aan het terugdringen van suïcide.
Bron: Ministerie van VWS; Nederlands Jeugdinstituut

Zorgkosten van ADHD gedurende de levensloop
ADHD is een dure aandoening. Een internationale studie op basis van Duitse verzekeringsgegevens heeft voor het eerst de medische kosten van ADHD gedurende de levensloop in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens schatten ze dat mensen met ADHD jaarlijks €1500,- meer ziektekosten hebben dan mensen zonder ADHD. Ook hebben zij een veel grotere kans op bijkomende (de zgn. comorbide) aandoeningen zoals stemmings- en angstproblemen, drugsmisbruik of obesitas. De behandeling van deze aandoeningen kan tot wel €2800,- per jaar extra kosten.

Verbeterde diagnostiek en betere geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen kunnen mogelijk voorkomen dat er later in het leven nog extra gezondheidsproblemen optreden. Daarmee zouden de kosten zelfs gedrukt worden, zo stelt epidemioloog Catharina Hartman van het UMCG; zij is een van de auteurs van de studie.
Het in kaart brengen van de medische kosten is van belang omdat het aangeeft dat mensen met ADHD levenslang extra zorg nodig hebben. Toch is het schatten van deze kosten lastig: veel mensen, vooral volwassenen, worden niet gediagnosticeerd met ADHD, zelfs al hebben zij aan de symptomen en de beperkingen ervan. Hartman: “Volgens de gegevens van de zorgverzekeraars kwam ADHD onder volwassenen zeer weinig voor (0,2 %). Gezien het feit dat de prevalentie van ADHD onder de volwassen bevolking 2,5 % bedraagt, wijst dit erop dat veel volwassenen met ADHD momenteel niet gediagnosticeerd of behandeld worden. Toch kan een deel daarvan toch hoge directe kosten hebben omdat hun ADHD niet wordt herkend; of ze hebben mogelijk indirecte kosten, b.v. door werkloosheid”.
Het is dus lastig om de exacte kosten van ADHD tijden de levensloop te bepalen. Desalniettemin is het een van de eerste studies die de medische kosten van ADHD en haar comorbide aandoeningen zo goed mogelijk blootlegt. De bevindingen zijn waarschijnlijk representatief voor andere West-Europese landen. Het is dan ook sterk aan te bevelen dat beleidsmakers in deze landen laten onderzoeken hoe zij de overgang van jeugd-GGZ naar geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen kunnen verbeteren en het bewustzijn over volwassenen-ADHD kunnen vergroten. Dit zal niet alleen de levenskwaliteit van l volwassenen met ADHD verbeteren maar mogelijk ook geld besparen.
Bron: UMCG

Edities 2018 - 2019

september 2018 | oktober 2018 | november/december 2018 | januari 2019