Geraadpleegde literatuur

Hieronder kunt u de literatuurlijsten vinden van nummer 3/4 over met als thema 'Verbinding, betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de (ecologische) pedagogiek' onder redactie van dhr. Prof. Dr. Hans Jansen.

Hans Jansen: Waar doen we het voor? Ecologische bespiegelingen.
Karel J. Mulderij: Geesteswetenschappelijke pedagogiek en het ecologisch perspectief. Een overzicht.
Jan de Bekker en Cees Grol: In gesprek met en over het werk van Gadamer: E en zoektocht naar hetnemen van pedagogische verantwoordelijkheid vanuit ecologisch perspectief.
Hans Jansen: Ecologische pedagogiek vanuit een paradigma III-perspectief.
Maarten G. Spaander: Brief aan mijn kleinkind.
Els Bos-de Groot en Tanja van der Vinne: Verbinding onderwijs en jeugdhulp. Een pleidooi voor een systemischcontextuele metavisie.