Colofon

Tijdschrift voor Orthopedagogiek is een onafhankelijk tijdschrift dat zich richt op het domein van de orthopedagogiek, onderwijs, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Hoofdredactie:
Dr. Mieke Ketelaars
Freelance wetenschapsjournalist en kennisredacteur VGCt
m.ketelaars@instondo.nl

Eindredactie:
Olga van Koppenhagen
Tekst & Traffic

Uitgever: Marcel Mathijssen 
Adjunct uitgever: Lot Huurdeman 

Redactie:
MSc. Florine Engelberts
GZ-psycholoog Fortagroep Kind en Jeugd
Dr. Rianne Kok
Universitair docent Erasmus Universiteit Rotterdam, Department of Psychology, Education and Child Studies
Dr. Mirjam Kouijzer
GZ-psycholoog/orthopedagoog GGz Breburg en wetenschappelijk onderzoeker, Centrum Jeugd
Dr. Evelien Platje
Onderzoeker Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid
Dr. Gemma Zantinge
Universitair docent Universiteit Leiden Programmagroep Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen

Redactieraad:
Dr. Anita Blonk
Drs. Hans de Deckere
Prof. Dr. Hans Jansen
Drs. John Kistermann
Drs. Erik van Meersbergen 
Ellen Pieterse MBA

Vaste medewerkers:
Josien de Bie (column Hersenkrakers)
Wetenschapscommunicator, jazz zangeres, stand-up comedion, oprichter genderbrain.
Winnifred Jelier (interview)
Journalist, redacteur, adviseur, www.winifredjelier.nl

Fotografie:
René Schotanus
06 10 278 93 22, www.reneschotanus.com

Vormgeving: 
Drukkerij Verloop
078 691 28 99, www.verloop.nl

Druk:
Veldhuis Media BV
0572  349 734, www.veldhuismedia.nl

Lidmaatschap:
Een lidmaatschap bedraagt €123,- inclusief BTW en verzendkosten per jaar. Een lidmaatschap buiten Nederland bedraagt €133,-. Hiervoor ontvangt u vijf nummers van TvO en krijgt u korting op onze boeken en bijeenkomsten. Een lidmaatschap voor studenten bedraagt: €88,- inclusief BTW en verzendkosten per jaar. Voor organisaties, instellingen besturen, samenwerkingsverbanden en scholen is vanaf 10 exemplaren een collectief lidmaatschap mogelijk, neem hierover contact met ons op via de site. Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij zij uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk of per e-mail worden opgezegd.

Adverteren:
Voor informatie over mogelijkheden kunt u zich richten tot de uitgever via: sales@instondo.nl t.a.v. mevrouw M. Kok.

Uitgaven van:
Instondo B.V., Binnen Kalkhaven 263, 3311 JC Dordrecht
078 645 50 85, www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl, info@instondo.nl

ISSN: 2211-6265

Algemene voorwaarden