Colofon

Tijdschrift voor Orthopedagogiek is een onafhankelijk tijdschrift dat zich richt op het domein van de Orthopedagogiek en aangrenzende velden. 

Redactie
Mieke Ketelaars, hoofdredacteur, m.ketelaars@instondo.nl
Olga Koppenhagen, eindredacteur
dhr. prof. dr. Hans Jansen

Vaste medewerkenden
Lees-v-aardig: Trijntje de Wit-Gosker
Bij-brengen: Mieke Ketelaars
Agillis: Gerard van Stralen
Quick scan: Patricia Vuijk

Redactieraad
dhr. drs. Hans de Deckere
dhr. drs. John Kistermann
mw. dr. Anita Blonk
dhr. drs. Erik van Meersbergen
mw. Ellen Pieterse MBA
dhr. Jon Dogger
dhr. Henk Koster
dhr. prof. dr. Hugo Letiche

Website
www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl

Uitgever
Marcel Mathijssen

Tijdschrift voor Orthopedagogiek is een uitgave van:
Instondo B.V.
Binnen Kalkhaven 263
3311 JC Dordrecht
T +31 (0)78 645 50 85
I www.instondo.nl

ISSN: 2211-6265

Algemene voorwaarden