Tijdschrift voor Orthopedagogiek is een onafhankelijk tijdschrift dat zich richt op het domein van de Orthopedagogiek en aangrenzende velden. Het tijdschrift verschijnt maandelijks of als tweemaandelijks dubbelnummer).

Redactie
Rinus Keyman, hoofdredacteur: r.keyman@instondo.nl
Mieke Klunder, eindredacteur
dhr. drs. Jan Brandsma
dhr. drs. Hans de Deckere
dhr. prof. dr. Hans Jansen
dhr. drs. John Kistermann
dhr. prof. dr. Hugo Letiche

Vaste medewerkenden
Lees-v-aardig: Trijntje de Wit-Gosker
Wee-k-lacht: Martenjan Poortinga
Bij-brengen: Mieke Ketelaars
Agillis: Gerard van Stralen
Weetwinkel: Maartje Hazenoot

Redactieraad
dhr. dr. Jos Louwe (voorzitter)
mw. dr. Anita Blonk
mw. Lise Brandsma MSc
dhr. Jon Dogger
dhr. drs. Kees Freriks
dhr. Henk Koster
dhr. drs. Erik van Meersbergen
mw. Ellen Pieterse MBA
dhr. drs. Jan Scholten

Website
www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl

Nieuwsbrief en actuele informatie
tvodigitaal.nl

Uitgever
Marcel Mathijssen

Tijdschrift voor Orthopedagogiek is een uitgave van:
Instondo B.V.
Binnen Kalkhaven 263
3311 JC Dordrecht
T +31 (0)78 645 50 85
I www.instondo.nl

ISSN: 2211-6265

Algemene voorwaarden