Colofon

Tijdschrift voor Orthopedagogiek is een onafhankelijk tijdschrift dat zich richt op het domein van de orthopedagogiek, onderwijs, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Hoofdredactie:
Mieke Ketelaars
Opleidingsmanager de Haagse Hogeschool
m.ketelaars@instondo.nl

Eindredactie:
Olga van Koppenhagen
Tekst & Traffic

Uitgever: Marcel Mathijssen 
Adjunct uitgever: Lot Huurdeman 

Redactie:
Florine Engelberts
GZ-psycholoog s Heerenloo
Rianne Kok
Universitair docent Erasmus universiteit van Rotterdam, Department of Psychology, Education and Child Studies
Mirjam Kouijzer
GZ-psycholoog GGz Breburg
Evelien Platje
Onderzoeker Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Gemma Zantinge
Universitair docent Universiteit Leiden

Redactieraad:
mw. dr. Anita Blonk
dhr. drs. Hans de Deckere
dhr. Prof. Dr. Hans Jansen
dhr. drs. John Kistermann
dhr. drs. Erik van Meersbergen 
mw. Ellen Pieterse MBA

Vaste medewerkers:
Josien de Bie (column Hersenkrakers)
Wetenschapscommunicator, jazz zangeres, stand-up comedion, oprichter genderbrain.
Winnifred Jelier (interview)
Journalist, redacteur, adviseur, www.winifredjelier.nl
Gerard van Stralen (Agillis)

Fotografie:
René Schotanus
06 10 278 93 22, www.reneschotanus.com

Vormgeving & druk:
Drukkerij Verloop
078 691 28 99, www.verloop.nl

Lidmaatschap:
Een lidmaatschap bedraagt €123,- inclusief BTW en verzendkosten per jaar. Hiervoor ontvangt u vijf nummers van TvO en krijgt u korting op onze boeken en bijeenkomsten. Een lidmaatschap voor studenten bedraagt: €88,- inclusief BTW en verzendkosten per jaar. Voor organisaties, instellingen besturen, samenwerkingsverbanden en scholen is vanaf 10 exemplaren een collectief lidmaatschap mogelijk, neem hierover contact met ons op via de site. Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij zij uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk of per e-mail worden opgezegd.

Adverteren:
Voor informatie over mogelijkheden kunt u zich richten tot de uitgever via: sales@instondo.nl t.a.v. mevrouw M. Kok.

Uitgaven van:
Instondo B.V., Binnen Kalkhaven 263, 3311 JC Dordrecht
078 645 50 85, www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl, info@instondo.nl

ISSN: 2211-6265

Algemene voorwaarden