Tijdschrift voor Orthopedagogiek is een onafhankelijk tijdschrift dat zich richt op het domein van de Orthopedagogiek en aangrenzende velden. Het tijdschrift verschijnt maandelijks of als tweemaandelijks dubbelnummer).

Redactie
Mieke Ketelaars, hoofdredacteur, m.ketelaars@instondo.nl
Mieke Klunder, eindredacteur
dhr. drs. Hans de Deckere
dhr. prof. dr. Hans Jansen
dhr. drs. John Kistermann
dhr. prof. dr. Hugo Letiche

Vaste medewerkenden
Lees-v-aardig: Trijntje de Wit-Gosker
Bij-brengen: Mieke Ketelaars
Agillis: Gerard van Stralen
Quick scan: Patricia Vuijk

]Redactieraad
mw. dr. Anita Blonk
dhr. Jon Dogger
dhr. Henk Koster
dhr. drs. Erik van Meersbergen
mw. Ellen Pieterse MBA

Website
www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl

Uitgever
Marcel Mathijssen

Tijdschrift voor Orthopedagogiek is een uitgave van:
Instondo B.V.
Binnen Kalkhaven 263
3311 JC Dordrecht
T +31 (0)78 645 50 85
I www.instondo.nl

ISSN: 2211-6265

Algemene voorwaarden