Artikel Dijkema-Schrijvers, TVO 2015, nummer 2/3: download pdf.